Hi ha 142 convidats i cap membre en línia

Cardioprotecció instal·lacions Fira de Barcelona

[...] FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA, entitat contractant del subministrament del servei de cardioprotecció prestat per l'empresa CARYOSA HYGIENIC SOLUTIONS, SL,

CERTIFICO

1. Que l'empresa CARYOSA HYGIENIC SOLUTIONS, SL, contractista dels subministraments esmentats iniciar la prestació del servei relatiu al subministrament d'equips desfibril·ladors [...], sent executat de forma satisfactòria durant la vigència del contracte [...]

[...]

3. Que els serveis que van ser contractats han consistit en el subministrament del servei de lloguer de cardioprotecció de les instal·lacions.

Director d'Operacions - Fira de Barcelona