Hi ha 51 convidats i cap membre en línia

VITRINES PROTECCIÓ CARDÍACA

Les Vitrines de Protecció Cardíaca tenen per funció principal albergar el desfibril·lador extern DEA, protegir-lo i monitoritzar que es trobi sempre en òptimes condicions. 

Les nostres vitrines compleixen amb la Protecció IP 4 i 5 de la Unió Europea, Que es refereix a la seguretat de les mateixes davant de cossos estranys, aigua polvoritzada, sedimentacions de pols a l'interior i dolls d'aigua des de totes les direccions.

A més, compten amb una mecànica d'ABS, color verd emergències (RAL 6024), d'acord amb la norma internacional ISO 3864 que caracteritza els codis de colors d'emergències.

vitrines desfibril·lador AIVIA

loading ...

columnes cardíaques i tòtems

Què són les columnes cardíaques o tòtems?

Les columnes cardíaques o tòtems s'utilitzen com a suports per fixar les vitrines que contenen els desfibril·ladors externs en llocs on no és possible ubicar-les directament sobre la paret o, encara que sigui possible instal·lar-les a la paret, es prefereixen instal·lar en altres llocs, ja sigui per la seva major visibilitat, per la seva millor i més ràpid accés davant d'una situació real de mort sobtada o aturada cardiorespiratòria o per motius estètics de l'espai que es va a cardioproteger, com ara llocs on l'estètica i la imatge és molt important.

La columnes cardicas també permeten aprofitar tant l'espai superior com l'espai inferior del totem on està ubicada la vitrina com a suport publicitari on, a més d'indicar els passos de la cadena de supervivència a seguir davant d'una situació real o les indicacions de com utilitzar el desfibril·lador davant d'una situació real, es poden posar missatges publicitaris o corporatius, per reforçar la imatge de marca de l'empresa que decideix transformar les seves instal·lacions en espais cardioprotegits amb desfibril·ladors.

A més, gràcies a la seva facilitat i versatilitat de personalitzacions, permet adaptar-se a qualsevol tipus d'espai adaptant la columna amb l'entorn on s'ubiqui.

columnes Cardíaques INOX i FOAM

loading ...