Hi ha 43 convidats i cap membre en línia

Els polítics units per la cardioprotecció

Municipis cardioprotegits amb desfibril·ladors externs

Cada vegada són més els pobles, municipis i ciutats de tot Espanya que van cardioprotegiendo seus territoris amb la instal·lació de desfibril·ladors externs automàtics DEA o semiautomàtics DESA.

Atès que fins a la data no hi ha una legislació a nivell nacional que reguli la instal·lació dels desfibril·ladors externs fora de l'àmbit sanitari i el seu ús per personal no sanitari, des del govern, per mitjà del Reial Decret 365 / 2009 de 20 de març, El Ministeri de Sanitat i Consum autoritza que cada comunitat autònoma estableixi les condicions i requisits que consideri oportuns per regular els espais cardioprotegits que es creuen en els seus territoris, de forma autònoma.


Els desfibril·ladors externs i els partits polítics

Després d'aquests anys implicats en la difusió de la importància de la cardioprotecció, instal·lant desfibril·ladors externs i creant espais cardioprotegits en diferents localitats de totes les comunitats autònomes, el que hem vist és que la majoria dels partits polítics coincideixen en la importància vital de la cardioprotecció amb desfibril·ladors externs en els espais públics i privats, i d'establir una normativa per regular l'ús dels mateixos per personal no sanitari fora dels àmbits hospitalaris, perquè ajudin a salvar vides.


La unió és el primer pas per salvar vides

Un exemple clar d'aquesta unió de criteris referent a la creació d'espais cardioseguros, el tenim en el municipi de la Garriga, a Barcelona.

Aquest municipi, espai cardioprotegit des de desembre de l'any passat amb la instal·lació de 4 desfibril·ladors externs automàtics DEA i semiautomàtics DESA a diferents espais públics de la localitat, ens ha fet saber per mitjà del seu butlletí municipal, l'opinió dels principals partits polítics al respecte de la cardioprotecció amb desfibril·ladors externs del seu municipi. "

Aquí us deixem les declaracions de cada partit referent a la cardioprotecció de la Garriga amb desfibril·ladors externs, on es constata està unió d'opinions, encara que cadascun amb els seus matisos, segons hem pogut extreure de El Garric 143, el butlletí municipal de la Garriga.


CiU: "Creiem prioritari arrencar un pla d'autoprotecció que inclou la instal·lació de desfibril·ladors en diferents equipaments municipals amb gran afluència diària de públic o que tenen un públic considerat de risc, com és el cas dels esportius. L'objectiu és fer de la Garriga un municipi cardioprotegit, en el qual es faciliti una ràpida intervenció en els casos de parada cardíaca extrahospitalària."

Acord: "Poder disposar d'equips desfibril·ladors repartits per tot el poble fins al punt de poder trucar-nos municipi cardioprotegit permet dir que el nostre és un poble que té cura de la salut de tots els seus veïns i que busca oferir les màximes condicions de benestar i qualitat de vida."

CUP: "Ens alegrem que la Garriga sigui un poble més cardioprotegit. És una bona notícia i esperem que vagin augmentant el nombre de desfibril·ladors. Malgrat que aquests aparells són molt senzills d'utilitzar, emplacem a Ayunatmiento que faci tot el possible perquè el personal esportiu, professorat i qualsevol persona voluntària que ho desitgi tingui accés al curs que garanteix fer un bon ús. És per a la seguretat de tots."

Ciutadans: "Ciutadans va ser l'únic partit que en les Eleccions Municipals de 2015 va portar al seu programa electoral la necessitat d'adquirir 3 desfibril·ladors per posar-los on ara hi seran. Ens congratulem que l'equip de govern hagi actuat en la línia que vam proposar aconseguint que la Garriga estigui avui més cardioprotegida."

PSC: "És una gran aposta que els nostres equipaments municipals s'adeqüin a ser espais saludables i que donin seguretat mèdica als usuaris."

SI: "Bona notícia l'adquisició dels desfibril·ladors, però hem de fer un pas més i introduir un programa de coneixements de tècniques de primers auxilis i de com actuar en casos d'emergència en el currículum escolar, tal com fan la majoria dels països europeus. Ens ho creiem? ¿Invertim? Va demostrémoslo!."

ICV: "Els desfibril·ladors són una eina que poden ser claus per salvar vides i ens sembla molt bé la iniciativa i que es prioritzin els equipaments i els espais públics més populars."


Esperem que aquest exemple de la Garriga s'extrapoli a tots i cada un dels pobles i localitats d'Espanya, i que serveixi per començar a treballar en una legislació i normativa nacional sobre la cardioprotecció, la instal·lació de desfibril·ladors externs en espais públics i privats i el seu ús per personal no sanitari, perquè salvar vides sigui igual de fàcil en una comunitat autònoma que en una altra.